STRATEGIA ROZWOJU JELENIEJ GÓRY

Opublikował:

Długookresowa strategia rozwoju Jeleniej Góry to wyznacznik potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Niemal rok temu rozpoczęto prace nad strategią rozwoju Miasta do roku 2025. Przygotowano diagnozę sfery gospodarczej i społecznej Jeleniej Góry wraz z analizą strategiczną określającą atuty i słabości Miasta oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju. Zorganizowano warsztaty strategiczne będące swoistego rodzaju płaszczyzną prezentacji problemów, możliwości ich rozwiązania, wymiany poglądów co do przyszłości Miasta. Wyznaczono cele strategiczne i operacyjne oraz zbiory różnorodnych zadań. Określono misję, a nade wszystko wizję Jeleniej Góry roku 2025. Opracowano także dość ogólne zasady wdrażania Strategii oraz jej monitorowania i ewaluacji. Przeprowadzono cykl społecznych konsultacji. Nadanie jednak realizacyjnego kształtu Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2014-2025 wymaga podjęcia stosownej uchwały przez radnych Rady Miejskiej.

W końcu kwietnia br. wyraziłem swą opinię na temat projektu Strategii (w załączeniu link) przekazując ją władzom Miasta w przekonaniu, że pozwoli na dokonanie niezbędnych zmian i nadanie temu szczególnemu dokumentowi właściwego kształtu.

strategia JG – opinia

Written by