Category Archives: Samorząd

KANDYDUJĘ DO DOLNOŚLĄSKIEGO SEJMIKU

Opublikował:
W najbliższych wyborach samorządowych kandyduję do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w okręgu nr 4 obejmującym miasto Jelenia Góra oraz powiaty: karkonoski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, bolesławiecki i zgorzelecki. Swą samorządową misję chciałbym nadal realizować dla wielodziedzinowego rozwoju regionu dolnośląskiego oraz regionalnej społeczności. Region jeleniogórski to bez wątpienia najpiękniejsza część Dolnego Śląska. Bogate...
Więcej...

MOJE REFLEKSJE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W ROZWOJU REGIONU

Opublikował:
Fundusze europejskie są istotnym czynnikiem rozwoju Dolnego Śląska, rozwoju naszych miast, gmin i powiatów. Ich efektywność najlepiej ukazuje dynamika rozwojowa regionu oraz wzrost jego atrakcyjności i konkurencyjności nie tylko w krajowej, ale i europejskiej scenerii. Rok 2024 to rok 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej i tym samym szerokiego otwarcia...
Więcej...

MOJE SAMORZĄDOWE DOKONANIA

Opublikował:
Kadencja władz samorządowych województwa zakończy się wprawdzie w kwietniu, lecz już dziś dają się odczuć przedwyborcze emocje. To zatem świetny moment nie tylko na swoistego rodzaju prezentację dokonań, ale także czas refleksji. Zapraszam Państwa do zapoznania się z moimi najważniejszymi kierunkami samorządowej aktywności i dokonaniami jako radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego...
Więcej...

DLACZEGO KANDYDUJĘ DO SENATU RP

Opublikował:
Polskie społeczeństwo oczekuje normalności. Ma już dość nieustających politycznych sporów, kłótni oraz niczym nie uzasadnionych społecznych podziałów. Należy położyć zdecydowanie kres gwiezdnym polsko-polskim wojenkom. W tymże wojennym pyle nie dostrzegany jest człowiek, jego potrzeby i oczekiwania. Naszym zdaniem, niezbędne jest w szczególności empatyczne spojrzenie na codzienne problemy ludzi, spojrzenie nie...
Więcej...

KIERUNKI PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ BEZPARTYJNYCH SAMORZĄDOWCÓW

Opublikował:
Bezpartyjni Samorządowcy to ogólnopolskie stowarzyszenie, dla którego wyznacznikiem kierunku i zakresu działań są codzienne problemy lokalnych i regionalnych społeczności. Rozwiązywanie tych problemów stanowi istotę naszej aktywności w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, a także w krajowym wymiarze. Nie włączamy się w trwającą od lat polsko-polską wojenkę, wojnę głównie między PIS i...
Więcej...

O ROZWOJU REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO – w wywiadzie dla 24jgora.pl

Opublikował:
Rozpoczął się rok 2023. Jak Pan ocenia nowy budżet naszego regionu i jakie są priorytety na Dolnym Śląsku w tym roku? Budżet województwa dolnośląskiego na 2023 rok jest z kilku co najmniej względów budżetem szczególnym. Po pierwsze, jest budżetem największym w dotychczasowej historii samorządu województwa dolnośląskiego, gdyż jego dochodowa strona...
Więcej...

BUDŻET WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK

Opublikował:
Budżet województwa dolnośląskiego na 2023 rok jest z kilku co najmniej względów budżetem szczególnym. Po pierwsze, jest budżetem największym w dotychczasowej historii samorządu województwa dolnośląskiego, gdyż jego dochodowa strona to niemal 2 mld 300 mln złotych (2.294.830.072 zł). Po drugie, jest budżetem zrównoważonym. Założono bowiem w nim ponad 20,5 mln...
Więcej...

DOTACJE DLA GMIN NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ

Opublikował:
Rozstrzygnięty został konkurs na unijne dofinansowanie inwestycji w zakresie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs ten był zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął listę 29 dolnośląskich gmin, do których trafi ponad 92 mln złotych. Środki te przyznane zostały na zadania z zakresu budowy lub przebudowy sieci wodociągowych,...
Więcej...

WSPARCIE DLA GMIN REGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

Opublikował:
Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął trzy konkursy na wieloaspektowe wsparcie gmin, w tym gmin regionu jeleniogórskiego. Wsparcie takie możliwe było do pozyskania w ramach: Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu – Odnowa Dolnośląskiej Wsi oraz programu – bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Łączna wartość wsparcia dla wszystkich gmin dolnośląskich sięga 6,4 mln...
Więcej...