DOTACJA DLA JELENIOGÓRSKIEJ PARAFII

Opublikował:

Kolejne moje starania dla jeleniogórskiej społeczności zakończyły się sukcesem. Najpierw radni Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, której jestem przewodniczącym jednomyślnie wyrazili pozytywną opinię, a na LIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 września radni podjęli uchwałę o udzieleniu dotacji Parafii pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze na wymianę pokrycia dachowego dawnej szkoły, a obecnie plebanii Parafii. To ważne przedsięwzięcie w ramach regionalnej polityki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Written by