Samorząd

Działalność samorządowa

Kadencja 2018-2024:

 • Radny Wojewódzki;
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Regionalnego Forum Terytorialnego;
 • Członek Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP.

Kadencja 2014-2018:

 • Radny Wojewódzki;
 • Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Kadencja 2010-2014:

 • Radny Wojewódzki;
 • Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 • Członek Zespołu ds. Statystyki Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Kadencja 2006-2010:

 • Prezydent Jeleniej Góry;
 • Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego;
 • Członek Zarządu Związku Miast Polskich;
 • Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP;
 • Współprzewodniczący Zespołu ds. Statystyki Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 • Członek Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy.

Działalność społeczna

 • od 2010 roku członek zarządu, a od 2014 roku wiceprzewodniczący zarządu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry;
 • od 2015 roku przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej;
 • od 2016 roku członek Rady Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego;