WSPARCIE DLA GMIN REGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

Opublikował:

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął trzy konkursy na wieloaspektowe wsparcie gmin, w tym gmin regionu jeleniogórskiego. Wsparcie takie możliwe było do pozyskania w ramach: Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu – Odnowa Dolnośląskiej Wsi oraz programu – bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Łączna wartość wsparcia dla wszystkich gmin dolnośląskich sięga 6,4 mln złotych, w tym dla gmin regionu jeleniogórskiego – prawie 1 mln 360 tys. złotych.

Z wielką przyjemnością wręczałem dziś promesy dla przedstawicieli gmin, które otrzymały dofinansowania dla zgłoszonych projektów.

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wsparcie otrzymały gminy: Gryfów Śląski, Pielgrzymka, Kowary, gmina wiejska Lubań, Olszyna oraz Siekierczyn. Gminom tym udzielono dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. DFPR funkcjonuje od 2009 r., a dotychczas dolnośląskie gminy otrzymały z budżetu województwa ok. 60 mln złotych.

Program Odnowa Dolnośląskiej Wsi ukierunkowany jest zaś na wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych  z poprawą warunków życia na wsi. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na projekty m.in. w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. W ramach tegoż Programu wsparcie otrzymało 11 gmin z regionu jeleniogórskiego, a m.in. gminy wiejskie Lubomierz, Janowice Wielkie, Leśna, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Lubań, Zgorzelec i Kamienna Góra.

W ramach natomiast konkursu dotyczącego bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych wspierane są m.in. projekty w zakresie zachowania funkcji tych urządzeń m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów czy usuwanie „awarii drenarskich”. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie poszczególnych gmin, polepszenie stosunków wody w glebach oraz ochronę przed lokalnymi podtopieniami. W ramach tego konkursu dofinansowanie do zgłaszanych projektów uzyskało 14 gmin z regionu jeleniogórskiego, w tym Mysłakowice, Jeżów Sudecki, Leśna, Pieńsk, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka i Siekierczyn.

Wszystkim gminom serdecznie gratuluję życząc udanych realizacji projektów 🙂

Written by