DOTACJE DLA GMIN NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ

Opublikował:

Rozstrzygnięty został konkurs na unijne dofinansowanie inwestycji w zakresie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs ten był zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął listę 29 dolnośląskich gmin, do których trafi ponad 92 mln złotych. Środki te przyznane zostały na zadania z zakresu budowy lub przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, również przydomowych, a także zbiorników retencyjnych i stacji uzdatniania wody.

Warto zaznaczyć, że dotacje otrzymało sześć gmin z regionu jeleniogórskiego. To gminy Lubomierz,  Leśna, Jeżów Sudecki, Węgliniec, Wleń i gmina wiejska Lubań. Łączna kwota dotacji dla tych gmin wynosi prawie 21 milionów 400 tysięcy złotych:

  • Gmina Lubomierz – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska – 4 113 120 zł;
  • Gmina Leśna – Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego w Leśnej – 2 104 451 zł;
  • Gmina Jeżów Sudecki – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Jeżowie Sudeckim – Etap V – 5 000 000 zł;
  • Gmina Wleń – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec – 3 480 831,00;
  • Gmina Wiejska Lubań – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice – 3 668 140 zł;
  • Gmina Węgliniec – Rozbudowa sieci i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Węglińcu – 3 029 999 zł.

Istotne wsparcie otrzymały także m.in. gminy Bolków, Świerzawa i Wojcieszów.

Dzięki temu finansowemu wsparciu samorządy rozbudują lokalne systemy infrastruktury wodno-ściekowej. Przyczyni się to przy tym do poprawy warunków bytowych lokalnych społeczności, jakości ich codziennego życia oraz stanu środowiska naturalnego 🙂

Written by