PROROZWOJOWY BUDŻET WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK

Opublikował:

Budżet województwa dolnośląskiego na 2022 rok jest budżetem wyraźnie prorozwojowym. Po stronie dochodowej przekracza kwotę 1 mld 733 mln złotych, a skalę wydatków określono na prawie 1 mld 783 mln złotych.

Strona wydatkowa budżetu jest swoistego rodzaju obrazem priorytetów rozwojowych naszego regionu. Ponad 51% ogółu wydatków budżetu dolnośląskiego samorządu przeznaczonych zostanie w przyszłym roku na przedsięwzięcia związane z transportem, a prawie 16% wydatków ukierunkowanych zostanie na ochronę zdrowia. Po ponad 5% łącznej kwoty wydatków przeznaczymy na zadania w sferze kultury, edukacji i nauki oraz wsparcia rozwoju regionalnego.

Znaczną część – bo ponad 764 mln złotych – wydatków budżetu województwa dolnośląskiego stanowią wydatki majątkowe, głównie inwestycyjne. To niemal 43% ogółu wydatków naszego budżetu.

Wśród przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w budżecie województwa na rok 2022 znajduje się wiele zadań dotyczących regionu jeleniogórskiego. Wspomnieć tu należy choćby o rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice, przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od Lwówka Śląskiego do Pasiecznika, dokończenie obwodnicy Piechowic, przebudowa mostu w Platerówce, modernizacja obiektów szpitalnych w Janowicach Wielkich czy utworzenie pracowni leku cytostatycznego oraz powstanie oddziału patomorfologii w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. To tylko wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne, które ukierunkowane są na poprawę różnych aspektów życia regionalnej społeczności.

W 2022 roku budżet województwa zasilony zostanie m.in. środkami finansowymi z krajowych i regionalnego programu operacyjnego w ramach unijnej perspektywy programowania obejmującej lata 2021-2027.

Written by