DWA REGIONY DOLNOŚLĄSKIEGO

Opublikował:

Samorząd województwa dolnośląskiego od dłuższego już czasu pracuje nad koncepcją statystycznego podziału regionu. Biorąc udział w tematycznej grupie roboczej przekonany jestem, że dokonanie podziału statystycznego województwa dolnośląskiego na dwa regiony poziomu NUTS-2 jest rozwiązaniem niezbędnym w kontekście m.in. wzrostu efektywności polityki regionalnej.

Możliwymi wariantami tegoż podziału są:

# wyodrębnienie regionu sudeckiego (podregiony jeleniogórski i wałbrzyski) oraz regionu wrocławsko-legnickiego (podregiony NUTS-3 – miasto Wrocław, wrocławski i legnicko-głogowski);

# wyodrębnienie regionu dolnośląskiego (podregiony jeleniogórski, wałbrzyski i legnicko-głogowski) oraz regionu wrocławskiego (podregiony NUTS-3 – miasto Wrocław i wrocławski).

Alokacje finansowe w ramach polityki spójności UE są odmienne dla regionów lepiej rozwiniętych, regionów w okresie przejściowym oraz regionów słabiej rozwiniętych.

Przy podziale regionów europejskich na te grupy dla perspektywy programowej i finansowej na okres 2028+ brane będą zapewne dane o poziomie PKB per capita w relacji do UE27 za lata 2022-2024.

W tym ujęciu zarówno region sudecki (wariant I) jak i region dolnośląski (wariant II) zaliczone zostaną do grupy regionów słabiej rozwiniętych, co jest rozwiązaniem korzystnym dla wzmocnienia procesu niwelacji dysproporcji rozwojowych.

Region wrocławsko-legnicki (wariant I) czy też region wrocławski (wariant II) mogą być zaś zaliczone do regionów w okresie przejściowym bądź regionów lepiej rozwiniętych.

Wedle przyjmowanego przez EUROSTAT harmonogramu prac w roku 2022 prowadzone będą konsultacje i uzgodnienia związane z rewizją podziału terytorialnego, a zmieniony układ tegoż podziału mógłby wejść w życie z początkiem 2024 roku.

Zmiany te mogą się z pewnością przyczynić do wyraźnego wzrostu rozmiarów finansowego wsparcia zwłaszcza dla peryferyjnych oraz zmarginalizowanych społecznie i gospodarczo regionów.

Written by