W SPRAWIE PARTYCYPACJI W BUDOWIE ŁĄCZNIKA DO S3 – PONAD PODZIAŁAMI

Opublikował:

Kolejna moja interpelacja do Zarządu Województwa jest sygnałem środowiska jednoczącego się ponad podziałami w ramach Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich. Dotyczy inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Jeleniej Góry i innych gmin Kotliny Jeleniogórskiej, a mianowicie budowy łącznika aglomeracyjnego do projektowanej obwodnicy Bolkowa (S3) w standardzie dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu (wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry). Zdając sobie sprawę z kosztowności tego przedsięwzięcia inwestycyjnego, postrzega się realną możliwość realizacji partycypacyjnej, w tym finansowego montażu z udziałem środków budżetu państwa, środków unijnych programów i funduszy, środków finansowych Województwa, środków samorządowych budżetów powiatów i gmin.

Wzrost dostępności komunikacyjnej Kotliny Jeleniogórskiej będzie jednym z istotniejszych czynników wzrostu jej wieloaspektowej atrakcyjności i konkurencyjności 🙂

interpelacja – 2016 – partycypacja WD – budowa łącznika S3

Written by