KONTROWERSYJNY PROJEKT PLANU INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH O REGIONALNYM ZNACZENIU

Opublikował:

Instytut Rozwoju Terytorialnego we współpracy z innymi służbami samorządu wojewódzkiego (m.in. z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei) przygotował i przedstawił w dniu 16 lutego 2016 roku na posiedzeniu Regionalnego Forum Terytorialnego projekt „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020”. Ma on być częścią regionalnej polityki transportowej. Niestety – w mojej opinii – jest to dokument eklektyczny, a nadto niedostrzegający wielu autentycznych problemów i strategicznych – z punktu widzenia regionu – inwestycji drogowych. Dlatego też złożyłem w tej sprawie interpelację do Zarządu Województwa 🙂

interpelacja – Jelenia Góra – DW365 – S3

Written by