KOLEJĄ ZNÓW DO MYSŁAKOWIC, KOWAR I KARPACZA

Opublikował:

Kolejne spotkanie w ramach Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich w dniu 25 sierpnia 2016 roku dotyczyło spraw rewitalizacji nieczynnych od wielu lat linii kolejowych: nr 308 Jelenia Góra – Mysłakowice – Kowary oraz nr 340 z Mysłakowic do Karpacza.

W czerwcu 2015 roku zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczął już starania zmierzające do likwidacji tych linii kolejowych. Działania podjęte zarówno przez samorząd województwa dolnośląskiego jak i władze kilku gmin Kotliny Jeleniogórskiej pozwoliły na wstrzymanie tej procedury.

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego po wielu merytorycznych dyskusjach (głównie na posiedzeniach Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego) na sesji w dniu 30 października 2014 roku uchwalili „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”. Sygnalizuje się w nim wyraźnie konieczność wznowienia regionalnych połączeń pasażerskich na liniach kolejowych do Kowar i Karpacza przez Mysłakowice. Plan ten ponadto zakłada utrzymanie standardu gwarantowanego dla połączeń zarówno z Jeleniej Góry do Karpacza jak i Kowar na poziomie co najmniej 8 codziennych par połączeń bezpośrednich (na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice będzie zatem 16 par połączeń).

Przedsięwzięcia te są spójne z projektem „Śnieżka” realizowanym we współpracy z ZVON (Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska). W jego ramach opracowano koncepcję zwiększenia komunikacyjnej dostępności ośrodków turystyczno-wypoczynkowych w Euroregionie Neisse – Nisa – Nysa, w tym Karpacza i Świeradowa Zdroju.

Wznowienie połączeń kolejowych na tych liniach kolejowych uzależnione jest jednak przede wszystkim od poprawy ich stanu technicznego poprzez ich kompleksową rewitalizację. Z satysfakcją zatem odnieść się należy do uchwały z dnia 17 maja 2016 roku Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia woli przejęcia odcinków linii kolejowych m.in. do Kowar i Karpacza oraz z Gryfowa Śląskiego przez Mirsk do Świeradowa Zdroju. Podobną uchwałę w tej sprawie podejmie Sejmik na wrześniowej sesji.

Przy integracji prac Samorządu Województwa Dolnośląskiego i władz lokalnych możliwe jest uruchomienie linii kolejowych do Kowar i Karpacza do roku 2020. Koszt rewitalizacji tych linii sięgać będzie 30 mln zł. Możliwe jest sfinansowanie tej inwestycji przy wykorzystaniu środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W tym przypadku inżynieria finansowa wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% łącznych kosztów, co byłoby wyzwaniem dla zainteresowanych gmin. Ponadto przedsięwzięcie to mogłoby być wpisane do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Wówczas finansowanie byłoby realizowane ze środków programów krajowych. Warto wspomnieć, że projekt rewitalizacji tych linii kolejowych nie znajduje się w „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej do 2023 roku”. W niej bowiem na liście przedsięwzięć strategicznych ulokowano jedynie budowę (przebudowę) przystanków kolejowych w granicach Jeleniej Góry w ramach tzw. „Kolei Aglomeracyjnej” (zwanej swego czasu – SKM).

Nie ulega wątpliwości, że wznowienie połączeń kolejowych na liniach do Kowar i Karpacza jest niezbędne nie tylko dla poprawy obsługi ruchu pasażerskiego, zwłaszcza turystycznego. Przejazd koleją w terenie górzystym jest przy tym atrakcją turystyczną samą w sobie.

Written by