Dolnośląski Ruch
Samorządowy

Razem dla
Jeleniej Góry

Aktualności

PODZIĘKOWANIA DLA JELENIOGÓRZAN

Opublikował:
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Jeleniej Góry za uczestnictwo w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada, a szczególnie tym, którzy oddali na mnie głos. Wyniki wskazują, iż rozstrzygnięcie o tym, kto w latach 2014-2018 będzie Prezydentem Jeleniej Góry nastąpi w II turze wyborów. Zapraszam wszystkich Jeleniogórzan do udziału w wyborach w dniu...
Czytaj więcej...

SAMORZĄDOWA KONWENCJA WYBORCZA

Opublikował:
W dniu 19 października w sali koncertowej Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyła się konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej RP. W pierwszej części tej uroczystości przedstawiono wszystkich kandydatów na radnych jeleniogórskiej Rady Miejskiej, a Jacek Protasiewicz zaprezentował mnie jako kandydata na Prezydenta Jeleniej Góry – wspólnego kandydata Obywatelskiego Dolnego Śląska i...
Czytaj więcej...

DOTACJA DLA JELENIOGÓRSKIEJ PARAFII

Opublikował:
Kolejne moje starania dla jeleniogórskiej społeczności zakończyły się sukcesem. Najpierw radni Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, której jestem przewodniczącym jednomyślnie wyrazili pozytywną opinię, a na LIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 września radni podjęli uchwałę o udzieleniu dotacji Parafii pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze na...
Czytaj więcej...

STRATEGIA ROZWOJU JELENIEJ GÓRY

Opublikował:
Długookresowa strategia rozwoju Jeleniej Góry to wyznacznik potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Niemal rok temu rozpoczęto prace nad strategią rozwoju Miasta do roku 2025. Przygotowano diagnozę sfery gospodarczej i społecznej Jeleniej Góry wraz z analizą strategiczną określającą atuty i słabości Miasta oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju. Zorganizowano warsztaty strategiczne...
Czytaj więcej...

DRODZY JELENIOGÓRZANIE

Opublikował:
Szanowni Państwo!!! W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada 2014 roku będę kandydatem na Prezydenta Jeleniej Góry popieranym przez Obywatelski Dolny Śląsk oraz jeleniogórską i regionalną Platformę Obywatelską. Podjąłem takie wyzwanie, gdyż zależy mi bardzo na dynamicznym rozwoju Jeleniej Góry – mojego rodzinnego miasta. Jestem przekonany, że Jelenia Góra...
Czytaj więcej...

REGION JELENIOGÓRSKI W NEGOCJACJACH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Opublikował:
W projekcie stanowiska negocjacyjnego samorządu województwa dolnośląskiego, które jest merytoryczną podstawą kontraktu terytorialnego, czyli umowy między Rządem RP a Zarządem Województwa znalazło się kilka przedsięwzięć istotnych dla regionu jeleniogórskiego. Są to m.in.: budowa łącznika między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry; zakończenie rewitalizacji...
Czytaj więcej...

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ

Opublikował:
Podczas obrad LI sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznaliśmy dotacje o łącznej wartości przekraczającej 7,2 mln złotych dla 45 gmin na realizację przedsięwzięć w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014 roku. Dotacje otrzymały m.in. gmina wiejska Bolesławiec na budowę boiska sportowego i placu zabaw we wsi Nowe Jaroszowice, gminy Bolków...
Czytaj więcej...

ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Opublikował:
Podczas XLIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostałem jednomyślnie wybrany przewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. Ponadto przyjęliśmy „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016” obejmujący 24 przedsięwzięcia inwestycyjne. Decyzją radnych gminom przekazano też 1,5 mln zł dotacji na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w województwie...
Czytaj więcej...

„DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU”

Opublikował:
W trakcie XLVIII sesji Sejmiku Województwa zdecydowaliśmy o przyznaniu kolejnych 5  milionów złotych dla 16 powiatów i gmin na program „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”, czyli na tzw. „lekkoatletyczne orliki”. Obiekty sportowe z bieżnią lekkoatletyczną, bieżnią do sprintu oraz skocznią w dal powstaną m.in. w Lwówku Śląskim, Szklarskiej Porębie i...
Czytaj więcej...

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Opublikował:
Z wielką przyjemnością spotkałem się z dziećmi z grup „Skrzaty” i ‚Plastusie” z jeleniogórskiego „Okrąglaczka” – Przedszkola Miejskiego nr 27. Przedszkolaki z uwagą wsłuchiwały się w czytane przeze mnie opowiadania i wyróżniły mnie okolicznościowym dyplomem 🙂...
Czytaj więcej...