REFLEKSJE O AKADEMICKIEJ SZKOLE GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Opublikował:

Na początku lat 70. ubiegłego stulecia w jeleniogórskim ośrodku wyższego szkolnictwa ekonomicznego zaczęła powstawać specjalność „gospodarka miejska”. Jej inicjatorem był Profesor Adam Ginsbert-Gebert (1914-1994), dzięki któremu z czasem powstała jeleniogórska szkoła gospodarki miejskiej o krajowym znaczeniu. Szkoła ta w wielu zakresach m.in. programowym zmieniała się w ślad za transformacją ustrojową państwa i gospodarki oraz rozwijającym się wieloaspektowo samorządem terytorialnym.

W okresie swej ponad 45-letniej aktywności naukowej, badawczej, dydaktycznej i eksperckiej przedstawiciele tejże szkoły osiągnęli wiele sukcesów nie tylko w wymiarze teoretycznym, lecz nade wszystko praktycznym podejmując choćby liczne prace na rzecz wspierania rozwoju terytorialnej samorządności nie tylko w regionie dolnośląskim.

W załączeniu opracowanie przygotowane przez uczniów prof. Adama Ginsbert-Geberta opublikowane w „Roczniku Jeleniogórskim” 2019.

Written by