NEURONAWIGACJA W JELENIOGÓRSKIM SZPITALU. STARANIA PODJĘTE

Opublikował:

Przewodnicząc przez kilka lat Radzie Społecznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej kolejny raz podejmuję starania o doposażenie tej ważnej placówki medycznej w nowoczesny sprzęt. W związku z narastającymi potrzebami prowadzenia specjalistycznych badań i zabiegów neurochirurgicznych konieczny jest zakup systemu neuronawigacji. W związku z tym skierowałem do Marszałka Województwa stosowny wniosek (w załączeniu).

Obrębalski – neuronawigacja – wniosek

Written by