KANDYDUJĘ DO DOLNOŚLĄSKIEGO SEJMIKU

Opublikował:

W najbliższych wyborach samorządowych kandyduję do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w okręgu nr 4 obejmującym miasto Jelenia Góra oraz powiaty: karkonoski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, bolesławiecki i zgorzelecki. Swą samorządową misję chciałbym nadal realizować dla wielodziedzinowego rozwoju regionu dolnośląskiego oraz regionalnej społeczności.

Region jeleniogórski to bez wątpienia najpiękniejsza część Dolnego Śląska. Bogate dziedzictwo kulturowe, turystyczna atrakcyjność i wiele rozwijających się dziedzin gospodarki. To region, w którym głównie dzięki samorządowi województwa powstał wyjątkowy ośrodek sportów na Polanie Jakuszyckiej, pasażerskie pociągi na wielu latach ponownie docierają do Mirska i Świeradowa Zdroju, a niebawem także do Karpacza, Mysłakowic, Kowar i Kamiennej Góry, to region, w którym widoczne są także efekty inwestowania w poprawę jakości połączeń drogowych, ale i w ochronę zdrowia. Dostępność usług medycznych zapewnia m.in. jeleniogórska filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii i systematycznie doposażane w nowoczesny sprzęt i aparaturę Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej oferujące wysokie standardy medyczne i funkcjonalne. Świetnie funkcjonuje Dolnośląska Filharmonia, regionalne muzea i ośrodki kultury. Wspieranych jest wiele instytucji sektora obywatelskiego, organizacji sportowych i środowisk społecznych.

Misją mojej samorządowej aktywności był i jest społecznie akceptowany rozwój regionu jeleniogórskiego, którego kierunki wyznaczają potrzeby i aspiracje Mieszkańców. Stąd też moje samorządowe efektywne działania dotyczyć będą poprawy dostępności i jakości usług ochrony zdrowia, wzrostu dostępności komunikacyjnej, zwłaszcza kolejowej oraz wspierania organizacji sektora obywatelskiego oraz wielu lokalnych i regionalnych środowisk, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Przyszłość naszego regionu zależy także od Waszego wyboru w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

PROSZĘ O WASZ GŁOS W WYBORACH DO DOLNOŚLĄSKIEGO SEJMIKU !!!

Written by