WSPOMNIENIE O PROFESORZE JERZYM REGULSKIM

Opublikował:

Niezmiernie smutne wieści dotarły dziś do mnie. Odszedł wspaniały człowiek, ekonomista, wychowawca i inspirator dla władz samorządowych oraz wielu naukowców.

Profesora Jerzego Regulskiego poznałem na początku lat 80-tych ubiegłego już stulecia, gdy zaczynałem pracę jako asystent w Katedrze Gospodarki Miejskiej ówczesnej Akademii Ekonomicznej (kierowanej przez prof. Adama Ginsbert-Geberta). Specjalność „gospodarka miejska” należała do unikatowych w skali kraju. Stąd też wymiana doświadczeń i naukowego dorobku odbywała się w gronie kilku jedynie ośrodków akademickich, w tym tego z Uniwersytetu Łódzkiego, którym kierował prof. Jerzy Regulski. Miałem tę przyjemność, że Profesor niejednokrotnie recenzował moje naukowe rozważania, referaty i publikacje. Na naukowych konferencjach i seminariach jeszcze wiele lat przed wdrożeniem w naszym kraju samorządowej reformy poznawaliśmy m.in. dzięki prof. Jerzemu Regulskiemu kanony terytorialnej samorządności.

Z wielką radością w jeleniogórskim środowisku akademickim przyjęliśmy decyzję prof. Jerzego Regulskiego o starcie do Senatu w pierwszych wolnych wyborach z okręgu jeleniogórskiego. Pamiętam doskonale ten czas z 1989 roku, dyskusje, rozmowy o kulisach „Okrągłego Stołu” a potem gratulacje z okazji zwycięstwa i objęcia funkcji Senatora RP. W swych wspomnieniach z tych przełomowych lat dla polskiego ustroju i samorządu napisał jakże wymowne do dziś słowa „Wchodziłem, wraz z całym krajem, w nowy etap życia. Życia fascynującego, pełnego wyzwań i, niestety, wielu zakrętów”.

W tym czasie kształtowały się także idee samorządu terytorialnego. To z inspiracji prof. Jerzego Regulskiego (jeszcze na początku 1990 roku) powołany został zespół szkoleniowców, którego zadaniem było przygotowanie do pełnienia samorządowych misji kandydatów na radnych zgłaszanych przez Komitety Obywatelskie z terenu ówczesnego województwa jeleniogórskiego. W ramach aktywności tego zespołu w różnych miejscowościach regionu prowadziłem wykłady z zakresu lokalnej ekonomiki dla łącznie ponad tysiąca osób. Maj 1990 roku to początek polskiego terytorialnego samorządu, a w tym jeleniogórskiego, który wieloaspektowo kształtował prof. Jerzy Regulski.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z wieloma ośrodkami regionalnymi (także w Jeleniej Górze) to również wielce pożyteczna i praktyczna inicjatywa prof. Jerzego Regulskiego. Wielokrotnie prowadziłem szkolenia organizowane przez Fundację, której Profesor był prezesem. W 1991 roku wraz z grupą przedstawicieli władz lokalnych w ramach działalności Fundacji poznawałem duńskie rozwiązania samorządowe. Ten dwutygodniowy wyjazd możliwy był dzięki objęciu patronatu nad samorządami z regionu jeleniogórskiego przez samorządy duńskie. Wpierw tygodniowe szkolenia w Wyższej Szkole Komunalnej w Grenaa, a następnie tygodniowa praktyka w jednym z urzędów samorządowej administracji.

Z wielką radością i nieskrywanym szacunkiem na początku września 2008 roku przyjmowałem prof. Jerzego Regulskiego w jeleniogórskim Ratuszu jako ówczesny prezydent Jeleniej Góry. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej otrzymał Tytuł Honorowego Obywatela Jeleniej Góry. W swym pełnym wzruszenia wystąpieniu wspomniał także i o mnie jako o jednym z tych, których naukowo i samorządowo przez lata inspirował. To było niezapomniane spotkanie po latach.

Written by