UWAGI O WOJEWÓDZKIM CENTRUM SZPITALNYM KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

Opublikował:

Od dłuższego czasu lokalną społeczność niepokoją sygnały nie tylko o problemach finansowych Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Ostatni jednak pisemny sygnał wysłany do Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez grupę pracowników Centrum oraz przekazany do wiadomości radnych Sejmiku skłonił mnie do podjęcia interwencji. W dniu 2 lutego br. w Kancelarii Sejmiku złożyłem stosowną interpelację skierowaną do Zarządu Województwa, który zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni !!!

interpelacja – 2015 – szpital JG

Written by