RAZEM dla Jeleniej Góry

Opublikował:

Szanowni Państwo, Drodzy Jeleniogórzanie,

cztery lata temu, głosami mieszkańców Jeleniej Góry powierzone zostało mi pełnienie zaszczytnej funkcji Prezydenta Miasta. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu możliwa była realizacja najbardziej odważnego programu. Moim głównym celem była społecznie oczekiwana od lat zmiana Jeleniej Góry, zmiana służąca Mieszkańcom, a także zmiana podnosząca atrakcyjność i pozycję naszego miasta w Polsce i Europie.

Dla mnie zawsze najważniejsze są prawdziwe działania i realne ich efekty, które przekonają Jeleniogórzan, że ich wybór był jak najbardziej słuszny.

Dzisiaj, z satysfakcją zwracam się do Państwa, dziękując za udzielone mi poparcie, bo to dzięki Państwu udało nam się już dokonać szeregu zmian w Jeleniej Górze. To Państwo jesteście współautorami sukcesu Miasta!

Zmiany te widoczne są w każdej części Jeleniej Góry. Zaniedbane dotąd Cieplice odzyskują dawny blask. Stają się kurortem na skalę europejską i wizytówką miasta. Rozpoczął się już remont Parku Zdrojowego. Remontowany jest także Teatr Zdrojowy. Alejki i skwery – ulubione miejsce spacerów jeleniogórzan i kuracjuszy będą prawdziwą atrakcją uzdrowiska.

Zmieni się też cały kompleks obiektów pocysterskich – najważniejszych zabudowań zabytkowych Cieplic, które po gruntowanej renowacji udostępnione zostaną zwiedzającym i służyć będą cieplickiej kulturze.

Największą cieplicką inwestycją, od lat oczekiwaną przez mieszkańców, będą Termy Cieplickie, których budowa właśnie się rozpoczęła. Z zespołu basenów opartych o wody termalne jeleniogórzanie korzystać będą mogli już pod koniec przyszłego roku.

Szanowni Państwo. Zmienia się też centrum Jeleniej Góry. Trwa rewitalizacja Kanału Młynówki. Wokół odrażającego od lat cieku, z którym poprzednie władze samorządowe nie potrafiły sobie poradzić, powstanie reprezentacyjna miejska promenada, miejsce relaksu i aktywnej rowerowej rekreacji. Renowacji poddawane są kolejne budynki mieszkalne, w tym socjalne. Odnowiliśmy też najbardziej znaną wieżę widokową w mieście – popularny „Grzybek” ponownie staje się celem wycieczek mieszkańców, którzy podziwiać mogą panoramę zmieniającego się miasta.

Troską obejmujemy także placówki kultury i obiekty kulturowego dziedzictwa. Zmienia się oblicze choćby Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. Bankowej. Dawny blask odzyskają też usytuowane w parku przy kościele garnizonowym barokowe kaplice nagrobne. Po wielu dekadach, kiedy popadały w coraz większą ruinę, nareszcie rozpoczyna się ich kompleksowa renowacja.

Dzięki rozpoczętej właśnie budowie długo oczekiwanej obwodnicy południowej, łatwiejszy stanie się przejazd przez centrum miasta. Skorzystają na tym głównie mieszkańcy i użytkownicy ulic Wincentego Pola, Wojska Polskiego i Sudeckiej. Zmniejszy się uciążliwy hałas oraz zanieczyszczenia powietrza spalinami. Wyremontowanych zostało wiele odcinków dróg. Rozwija się miejski system ścieżek rowerowych.

Duże zmiany zaszły też w zakresie bezpieczeństwa i porządku w mieście. Wreszcie udało się zainstalować i uruchomić, oczekiwany przez mieszkańców od wielu kadencji, system monitoringu wizyjnego.Ponad sześćdziesiąt kamer pilnuje bezpieczeństwa mieszkańców i turystów naszego miasta. Pod ich okiem znajdują się już wszystkie części Jeleniej Góry. Od kilku lat z budżetu miasta wsparcie otrzymują także jeleniogórscy policjanci. Po wielu pracach regulacyjnych rzek i potoków poprawił się znacząco stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Bardziej bezpiecznie jest też w ruchu drogowym, na przejściach dla pieszych.

Nie tylko bezpieczeństwo, ale i zdrowie Jeleniogórzan jest szczególnie ważne. Od lat realizowane są dla mieszkańców bezpłatne programy profilaktyki zdrowia m.in. profilaktyki chorób wzroku, słuchu i wad postawy u dzieci, profilaktyki nowotworów, chorób serca i cukrzycy. Wspieramy w różnych formach jeleniogórski szpital.

Znaczących zmian doczekała się oświata. Przeprowadziliśmy już termomodernizację wielu jeleniogórskich szkół i przedszkoli. Nasze dzieci uczą się nareszcie w ciepłych i estetycznych obiektach. Do najwyższych standardów dostosowane też zostanie kształcenie niepełnosprawnych uczniów w modernizowanym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych.

Dbając o kondycję naszych najmłodszych mieszkańców, wygospodarowaliśmy środki, dzięki którym powstały w Jeleniej Górze aż trzy boiska wielofunkcyjne, tzw. „Orliki”, a wiele placówek oświatowych wzbogaciło się o zaplecze sportowe z prawdziwego zdarzenia.

Jelenia Góra staje się również dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem handlowym, w którym swoje inwestycje lokuje coraz więcej znaczących firm. W październiku otwarta zostanie pierwsza duża galeria handlowa – Pasaż Grodzki, a przy kolejnych tego typu obiektach (przy ul. Jeleniej-Pijarskiej oraz przy ul. 1 Maja) rozpoczynają się właśnie prace. Od roku też komfort odczuli ci, którzy budują domy, remontują lub urządzają mieszkania – zaopatrywać mogą się w nowym markecie budowlanym.

Szanowni Państwo. W ostatnim czasie Jelenia Góra odniosła kolejny wielki sukces. Wskazana została jako oficjalne centrum pobytowe na finały EURO2012. Oznacza to dla miasta wiele korzyści. Oprócz ogromnej promocji, przeprowadzonych zostanie szereg inwestycji. Poprawie i rozwojowi będzie musiała ulec infrastruktura drogowa i zaplecze turystyczne. Skorzystają właściciele hoteli i restauracji. Zmodernizowany zostanie kompleks boisk przy ul. Złotniczej, który zapewni optymalne warunki jeleniogórskim sportowcom, dzieciom i młodzieży.

Drodzy Jeleniogórzanie, to tylko część zmian, które dzięki Państwa głosom, udało nam się przez ostatnie cztery lata wspólnie dokonać. Jest ich znacznie więcej, a każdy dzień przynosi kolejne efekty, nowe pomysły i rozwiązania.

Rozwój miasta w takiej skali i zakresie nie byłby możliwy bez zaufania mieszkańców. Wyborcy wskazują zawsze tych, którzy sprawdzają się w działaniu, a nie poprzestają na obietnicach. Przyszłość Jeleniej Góry zależy od Waszego wyboru, od tego czy wskażą Państwo na kontynuację pomyślnego, dynamicznego i efektywnego kierunku rozwoju. Realne, namacalne rezultaty, a nie mgliste obietnice, są gwarancją naszego wspólnego sukcesu.

Zmieniajmy Jelenią Górę wspólnie! Razem dla Jeleniej Góry!

Marek Obrębalski

Jelenia Góra, październik 2010 roku

Written by