Podziękowania

Opublikował:

Dziękuję bardzo mieszkańcom naszego pięknego miasta, którzy uczestniczyli w wyborach samorządowych, a nade wszystko tym, którzy oddali na mnie głos.

Serdecznie dziękuję wszystkim Jeleniogórzanom, którzy wspierali i akceptowali moje działania przez ostatnie 4 lata.

Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu możliwe było wdrożenie ekspansywnego, proinwestycyjnego programu rozwoju Jeleniej Góry oraz rozpoczęcie procesu autentycznych zmian w wielu dziedzinach. Wszystkie bowiem podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia uwzględniały interesy i potrzeby mieszkańców.

Po okresie wytężonej pracy, przychodzi zawsze czas gdy pojawiają się jej efekty oczekiwane przez mieszkańców niekiedy przez lata. Część z nich pojawi się z pewnością w ciągu najbliższego roku, a kolejne w następnych latach.

Czas jest najlepszym weryfikatorem wszelkich opinii, poglądów i ocen wystawianych władzom lokalnym, w tym także Prezydentowi Miasta. Takie i zapewne pojawią się już w najbliższej przyszłości.

Pragnę zadeklarować po raz kolejny jako rodowity Jeleniogórzanin i obecnie Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, że jestem gotów do współdziałania z każdym, komu leży na sercu sukces naszego miasta.

Zmieniajmy Jelenią Górę wspólnie! Razem dla Jeleniej Góry!

Z wyrazami szacunku

Marek Obrębalski

Written by