KIERUNKI PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ BEZPARTYJNYCH SAMORZĄDOWCÓW

Opublikował:

Bezpartyjni Samorządowcy to ogólnopolskie stowarzyszenie, dla którego wyznacznikiem kierunku i zakresu działań są codzienne problemy lokalnych i regionalnych społeczności. Rozwiązywanie tych problemów stanowi istotę naszej aktywności w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, a także w krajowym wymiarze. Nie włączamy się w trwającą od lat polsko-polską wojenkę, wojnę głównie między PIS i PO, której coraz trwalszymi oznakami są narastające społeczne podziały, brak współpracy przy realizacji ważnych rozwojowych projektów, brak wzajemnego szacunku i emanowania dobrem. Polska i polskie społeczeństwo oczekuje normalności, pracy, nauki i życia w normalnych warunkach i na wysokich standardach. Bezpartyjni Samorządowcy też tego chcą mając dość bezsensownych kłótni, sporów i chaosu. Dlatego też zdecydowaliśmy się na start naszych przedstawicieli w wyborach do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej (Sejmu i Senatu), gdzie chcemy być głosem rozsądku w sprawach istotnych dla Polaków. Przygotowaliśmy wespół z wieloma środowiskami społecznymi i gospodarczymi realny program, którego realizacja może zmienić istotnie warunki funkcjonowania i rozwoju naszego społeczeństwa. Między innymi na ten temat rozmawiałem z redaktorem czasopisma „TU i TERAZ” (wywiad w załączeniu).

Written by