Zaszczytny tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 10 przyznano Prezydentowi Markowi Obrebalskiemu. Jest to wyraz uhonorowania działań Prezydenta na rzecz SP 10 mających na celu wsparcie rozwoju szkoły i poprawy infrastruktury potrzebnej do kształtowania dzieci i młodzieży.   Nagroda została przyznana przy okazji otwarcia nowego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr...
Więcej...