BUDŻET WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK

Opublikował:

Budżet województwa dolnośląskiego na 2023 rok jest z kilku co najmniej względów budżetem szczególnym.

Po pierwsze, jest budżetem największym w dotychczasowej historii samorządu województwa dolnośląskiego, gdyż jego dochodowa strona to niemal 2 mld 300 mln złotych (2.294.830.072 zł).

Po drugie, jest budżetem zrównoważonym. Założono bowiem w nim ponad 20,5 mln złotych nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Po trzecie, jest budżetem wyraźnie prorozwojowym, gdyż znaczną część – bo prawie 955 mln złotych (954.885.059 zł) – wydatków budżetu województwa dolnośląskiego stanowią wydatki majątkowe, głównie inwestycyjne. To 42% ogółu wydatków naszego budżetu.

Strona wydatkowa budżetu jest swoistego rodzaju obrazem priorytetów rozwojowych naszego regionu. Ponad 49% ogółu wydatków budżetu dolnośląskiego samorządu przeznaczonych zostanie w przyszłym roku na przedsięwzięcia związane z transportem, a prawie 13,5% wydatków ukierunkowanych zostanie na ochronę zdrowia. Na wsparcie rozwoju regionalnego przeznaczymy ponad 8% budżetowych wydatków. Ponadto po ponad 5% łącznej kwoty wydatków przeznaczymy na zadania w sferze kultury, edukacji i nauki oraz rolnictwa i ochrony środowiska.

Wśród przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w budżecie województwa na rok 2023 znajduje się wiele projektów, zwłaszcza w zakresie transportu i ochrony zdrowia. Na realizację transportowych zadań inwestycyjnych zarówno kolejowych jak i drogowych przeznaczymy w 2023 roku kwotę prawie 585 mln złotych, a na zadania w dziedzinie ochrony zdrowia – niemal 190 mln złotych.

Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie transportu planowane do realizacji w 2023 roku to między innymi budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów, kontynuacja prac rewitalizacyjnych na linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice oraz dalej do Karpacza i Kowar, rewitalizacja linii kolejowej relacji Zgorzelec – Bogatynia oraz odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój, a także linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów Zdrój, kontynuacja budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, drugi etap budowy obwodnicy Bolesławca, rozpoczęcie budowy obwodnicy Boguszowa – Gorc i Dzierżoniowa, a także przygotowanie wielu dokumentacji.

Przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie regionalnej ochrony zdrowia w przyszłym roku dotyczyć będą między innymi budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, modernizacji i dostosowania budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy do obowiązujących norm i standardów oraz szeroko rozumianej poprawy bazy leczniczej w dolnośląskich placówkach. Wiele przedsięwzięć w sferze ochrony zdrowia planujemy do realizacji w regionie jeleniogórskim. To między innymi:

  • poprawa bazy leczniczej w  Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej (prawie 5 mln zł), w tym zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia do nowej Pracowni Leku Cytostatycznego, zakup, montaż, wymiana i uruchomienie nowego systemu uzdatniania wody RO2 dla stacji dializ, doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Okulistycznego czy tez zakup rektoskopu i dermatoskopu do badań profilaktycznych;
  • modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów (ponad 3 mln zł);
  • sfinansowanie zakupu dwóch nowoczesnych ambulansów sanitarnych dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze;
  • modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do obowiązujących norm i standardów.

Wiele zadań inwestycyjnych realizowanych będzie również w zakresie kultury. To przykładowo: prace w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu czy modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy. Ponadto podjęte zostaną prace naprawcze po wykonanym w minionych latach remoncie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze polegające na naprawie uszkodzonych ścianek działowych i usunięciu zawilgocenia ścian piwnic.

W dziedzinie sportu i kultury fizycznej planujemy między innymi budowę hali lekkoatletycznej we Wrocławiu, toru saneczkowego w Karpaczu czy też realizację bardzo interesującego projektu budowy sieci Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności.

Środki inwestycyjne w wysokości 4,5 mln zł stanowić mają wsparcie „Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności” projektu planowanego do realizacji w latach 2022-2024. Projekt przewiduje budowę parków rowerowych stanowiących teren ćwiczeń i zajęć oraz nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Na terenie parku znajdzie się Strefa Singletrack – terenowej wyprofilowanej ścieżki wyposażonej w przeszkody terenowe wykonane z materiałów naturalnych, takich jak drewno i kamienie. Drugą strefą parku będzie Pumptrack – rowerowy tor przeszkód składający się z garbów, profilowanych zakrętów i „hopek” ułożonych w sposób umożliwiający ciągłą jazdę na rowerze bez pedałowania. W ramach zadania istnieje również możliwość realizacji toru przeszkód do skakania na rowerze. Elementem zadania jest też przystosowanie terenu do użytkowania (wyposażenie, kontenery sanitarno-szatniowe, przyłącza). Zadanie będzie realizowane poprzez pomoc finansową dla dolnośląskich gmin wyłonionych w naborze wniosków do realizacji na ich terenie.

Warto zwrócić uwagę, że na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, na organizację imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję sportu w ramach wydatków bieżących przeznaczymy w tymże roku 8.000.000 zł. Środki przeznaczone będą na realizację projektów o charakterze całorocznym i wspierającym rozwój kultury fizycznej w regionie w sposób systemowy, na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo realizowane przez związki sportowe, a także upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach – szkolnym, akademickim, wiejskim, wśród osób niepełnosprawnych. Między innymi, We współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, realizowane będą programy rozwoju sportu powszechnego dzieci i młodzieży skierowane do uczniów szkół podstawowych. Środki przeznaczone będą również na organizację imprez sportowych o randze regionalnej i ponadregionalnej, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i osiągnięć sportowych regionu.

W 2023 r. kontynuowane będą kolejne edycje tzw. „Dolnośląskich Akademii Sportowych” – programu wsparcia szkolenia najzdolniejszych sportowców z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych środków, sprzętu i specjalistów w dyscyplinach sportowych takich jak: piłka siatkowa, kolarstwo i piłka ręczna. Uruchomiony równie zostanie nowy, wieloletni program: „Dolnośląska Akademia Sportów Zimowych”. Jego realizacja przyczyni się do optymalizacji warunków szkolenia i rozwijania talentów sportowych w biathlonie, narciarstwie klasycznym, short tracku czy saneczkarstwie, jak również pozwoli na efektywne wykorzystanie powstałego Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej oraz realizowanych inwestycji sportowych, takich jak tor saneczkowy w Karpaczu, dofinansowanych ze środków Województwa.

Modernizacja toru saneczkowego w Karpaczu wpisana została w Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim oraz do Planu Wieloletniego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. Zmodernizowany tor saneczkowy będzie miał długość 451 metrów i zgodnie z założeniami będzie funkcjonował przez cały rok. Dostęp do niego będą mieli zarówno zawodowi sportowcy, jak i saneczkarze amatorzy, którzy odwiedzą Karpacz.

Wspomnę, że Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to nowoczesne, całoroczne centrum sportowe z możliwością organizowania międzynarodowych,  krajowych i regionalnych wydarzeń sportowych. Jest to obiekt służący zarówno zawodowym sportowcom, jak i amatorom, a istotnym elementem przedsięwzięcia jest również dostępność obiektu dla szkolenia dzieci i młodzieży, a także dostępność dla osób niepełnosprawnych.

To tylko wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne, które ukierunkowane są na poprawę różnych aspektów życia regionalnej społeczności.

Nadmienić należy, iż w 2023 roku budżet województwa zasilony zostanie m.in. środkami finansowymi z krajowych i regionalnego programu operacyjnego w ramach unijnej perspektywy programowania obejmującej lata 2021-2027.

Written by