WINDĄ BLIŻEJ I … BEZPIECZNIEJ

Opublikował:

Windy w budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej są niesprawne i ulegają częstym awariom. Zagraża to bezpieczeństwu osób korzystających z tych urządzeń. W istotnym zakresie utrudnia to właściwe funkcjonowanie tej ważnej dla całego subregionu jeleniogórskiego placówki. W związku z tym jako radny dolnośląskiego Sejmiku oraz przewodniczący Rady Społecznej jeleniogórskiego Szpitala złożyłem wniosek (w załączeniu) do Marszałka Cezarego Przybylskiego o uwzględnienie w ramach zmian budżetu województwa na rok 2021 wymiany czterech dźwigów osobowych (koszt – ok. 750-800 tys. zł). Zarząd pozytywnie zaopiniował tenże wniosek, a na lutowej sesji radni Sejmiku zapewne także zaakceptują przeznaczenie stosownych środków finansowych na to przedsięwzięcie. W efekcie tejże wymiany zdecydowanej poprawie ulegnie jakość obsługi i bezpieczeństwo korzystających oraz wizerunek Szpitala jako placówki samorządu województwa dolnośląskiego 🙂

Written by