O SŁUŻEBNEJ ROLI JELENIOGÓRSKIEJ STATYSTYKI – SŁÓW KILKA W „ROCZNIKU JELENIOGÓRSKIM”

Opublikował:

Po roku 1990 w ślad za odrodzeniem polskiego samorządu terytorialnego ujawniło się wyraźnie wielodziedzinowe zapotrzebowanie na informacje m.in. statystyczne w różnych ujęciach terytorialnych. Wobec widocznych luk w tym zakresie statystyka publiczna podjęła się działań ukierunkowanych na sprostanie temuż swoistemu wyzwaniu. Niezmiernie wartościową, a w wielu zakresach wręcz pionierską rolę odegrał w latach 90. ubiegłego już stulecia Wojewódzki Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze oraz funkcjonujący w jego ramach Ośrodek Statystyki Lokalnej. Miałem zaszczyt tworzyć i przez wiele lat kierować pracami tegoż Ośrodka. Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w najnowszej edycji „Rocznika Jeleniogórskiego” ukazał się artykuł wspomnieniowy mojego autorstwa (w załączeniu).

Written by