POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO JELENIOGÓRSKIEGO SZPITALA

Opublikował:

Jako radny dolnośląskiego sejmiku do Zarządu Województwa złożyłem wniosek o pilną reakcję w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego w Jeleniej Górze. Istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo utraty ciągłości zasilania elektroenergetycznego tegoż Szpitala, gdyż dotychczas eksploatowane transformatory są w znacznym stopniu zużyte i dysponują niewystarczającą mocą. Sytuacja taka jest niedopuszczalna, gdyż zagraża ciągłości prowadzenia działalności leczniczej, zdrowiu i życiu pacjentów oraz wzmaga ryzyko wykonywania zabiegów i operacji medycznych.

Wniosek w załączeniu

Written by