REAKTYWACJA LINII KOLEJOWYCH NIE TYLKO W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ

Opublikował:

Starania wielu środowisk, w tym radnych sejmikowej Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki o reaktywację linii kolejowych w regionie jeleniogórskim mają ogromną szansę na efektywną realizację w najbliższych latach. Uchwałą z dnia 4 października 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził wolę przejęcia odcinków linii kolejowych w celu zabezpieczenia korytarzy komunikacyjnych istotnych dla sieci transportowej regionu.

Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych i reaktywacyjnych dotyczących 22 nieczynnych, niekiedy od wielu lat, linii kolejowych jest oczekiwane przez wiele lokalnych społeczności. Do linii tych należą m.in. linia nr 308 relacji Jelenia Góra przez Kowary do Ogorzelca i dalej linia nr 345 do Kamiennej Góry, linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza, linia nr 317 z Lubomierza przez Gryfów Śląski do Mirska i dalej linia nr 336 do Świeradowa Zdroju, linia nr 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego, dalej linia nr 284 do miejscowości Jerzmanice-Zdrój (gmina wiejska Złotoryja) i jej połączenie przez Wojcieszów z Marciszowem (linia nr 312), linia nr 302 z Marciszowa przez Bolków do Strzegomia oraz linia nr 330 z Kamiennej Góry do Okrzeszyna (granica z Republiką Czeską).

Wyraźne przyspieszenie i usprawnienie wykonania tego zadania i w konsekwencji spełnienie tych społecznych oczekiwań wymaga partnerskiej współpracy między rządową spółką PKP, samorządem województwa i samorządami zainteresowanych gmin i powiatów.

Written by