JELENIOGÓRSKIE INSPIRACJE … nie tylko przedwyborcze

Opublikował:

W 50. edycji „Rocznika Jeleniogórskiego” opublikowałem swe rozważania pt. Strategiczne inspiracje „Tez Jeleniogórskich” po 60. latach.

W warunkach terytorialnej samorządności oraz kształtowania obywatelskich społeczności cechujących się m.in. wysoką terytorialną tożsamością warto nawiązać do wartości „Tez Jeleniogórskich”, dokonać ich analizy i oceny w kontekście współczesnych problemów funkcjonowania i rozwoju subregionu jeleniogórskiego. Kwestie te wyznaczyły kierunek moich rozważań. Polecam je nie tylko kandydującym w samorządowych wyborach 🙂

STRATEGICZNE INSPIRACJE – RJ_2018

Written by