WIEJSKA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I SPORTOWA REGIONU JELENIOGÓRSKIEGO WSPOMAGANA PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Opublikował:

Sejmik Województwa Dolnośląskiego na sesji w dniu 29 czerwca br. podjął uchwałę o wsparciu finansowym w formie dotacji celowej dedykowanej wielu przedsięwzięciom rekreacyjnym i sportowym w miejscowościach wiejskich m.in. regionu jeleniogórskiego. W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” dofinansowanie otrzymały projekty:

 • modernizacja kompleksu sportowego w Janowicach Wielkich,
 • budowa bazy rekreacyjnej – place fitness – w Jałowcu i Kościelnikach Dolnych (gmina wiejska Lubań),
 • rekreacyjne i sportowe zagospodarowanie w Starych Rochowicach (gmina Bolków),
 • budowa i wyposażenie placu zabaw w Grabiszycach Średnich (gmina Leśna),
 • budowa placu zabaw dla dzieci w Bielawie Dolnej (gmina Pieńsk),
 • zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Piaseczna i Kościelna Wieś (gmina Węgliniec),
 • budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy domu kultury w Zarębie (gmina Siekierczyn),
 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi (gmina wiejska Zgorzelec),
 • budowa siłowni zewnętrznej w Pławnej Górnej (gmina Lubomierz),
 • budowa wiaty rekreacyjnej w Radomicach i siłowni zewnętrznej w Bystrzycy (gmina Wleń),
 • remont miejsc postojowych przed instytucjami kultury i edukacji w Dobkowie (gmina Świerzawa),
 • budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci w Chrośnicy (gmina Jeżów Sudecki),
 • modernizacja szatni przy boisku sportowym w Podgórzynie,
 • budowa siłowni zewnętrznej w Biernej (gmina Sulików),
 • zagospodarowanie placu zabaw w Domaniowie (gmina Marciszów),
 • wyposażenie infrastruktury sportowej w szatnie kontenerowe w miejscowościach Ubocze i Rząsiny (gmina Gryfów Śląski),
 • termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szarocinie (gmina wiejska Kamienna Góra),
 • remont budynku świetlicy wiejskiej w Sobocie (gmina Lwówek Śląski),
 • budowa boisk do gier zespołowych w Starej Kamienicy,
 • wyposażenie Centrum Aktywności Społecznej w Świętoszowie (gmina Osiecznica),
 • budowa placu zabaw w Parzycach (gmina Nowogrodziec).

Samorząd Województwa od lat wspiera rozwój wiejskiej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz wzrost aktywności mieszkańców w każdym wieku.

Written by