PERYPETIE Z DOKUMENTACJĄ BYŁYCH ZAKŁADÓW PRACY

Opublikował:

Problemem o dużej skali – dotyczącym nawet kilkunastu tysięcy osób – jest brak możliwości skutecznego poszukiwania dokumentacji osobowej i płacowej byłych zakładów pracy z terenu byłego województwa jeleniogórskiego. W związku z tym zwróciłem się z interpelacją do Zarządu Województwa Dolnośląskiego (załącznik) oczekując wskazania jednoznacznych rozwiązań co do pomocy znacznej grupie mieszkańców subregionu jeleniogórskiego w dostępie do niezbędnej – dla należnych im świadczeń emerytalnych –  dokumentacji pracowniczej.

Sprawa ta została rozpatrzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego z należytą starannością zgodnie z zakresem samorządowych kompetencji, a w odpowiedzi Marszałek Cezary Przybylski, opisując dotychczasowe interwencje Urzędu Marszałkowskiego i skomplikowaną sytuację prawną w tej sprawie, wskazuje aktualny kontakt kuratora Pana Marka Radomskiego (adres i telefon) dla wszystkich pracowników byłych zakładów pracy bezskutecznie dotychczas poszukujących swej osobowej i płacowej dokumentacji.

Niemniej jednak konieczne są zmiany wciąż obowiązujących – nieprzystających do rzeczywistości – regulacji prawnych dotyczących archiwowania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.

interpelacja – 2017 – sprawy pracownicze

interpelacja – 2017 – sprawy pracownicze – odp-Zarząd-WD

Written by