KOLEJNE JELENIOGÓRSKIE PROJEKTY DOFINANSOWANE

Opublikował:

Samorząd województwa w trakcie marcowych posiedzeń podjął wiele decyzji o istotnym znaczeniu dla instytucji subregionu jeleniogórskiego.

Dotyczy to m.in. wspierania finansowego ochrony regionalnego dziedzictwa kultury. Uczestnicząc w posiedzeniu komisji oceniającej wnioski na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach z satysfakcją współdecydowałem o przyznaniu wielu dotacji dla obiektów zabytkowych z terenu Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego. Dotację taką otrzymał jeleniogórski oddział PTTK na prace na Zamku Chojnik, a nadto wiele obiektów kultu sakralnego, w tym Bazylika Mniejsza pw. Św. Erazma i Pankracego, budynek dawnego Kolegium Jezuickiego (beneficjent – Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne), kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i kościół ewangelicko-augsburski w Jeleniej Górze-Cieplicach, kościół pw. Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie czy też niewielkie zabytkowe kościoły w Dąbrowicy i Dziwiszowie.

W ramach natomiast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uznanie w postaci finansowego wsparcia zyskały projekty z zakresu wzrostu energetycznej efektywności m.in.: „Nowoczesne zarządzanie energią w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej – termomodernizacja budynku głównego szpitala w Jeleniej Górze” oraz „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu”.

Kolejne subregionalne projekty już wkrótce 🙂

Written by