WYBORCZE PODZIĘKOWANIE I ŚLUBOWANIE RADNEGO

Opublikował:

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję bardzo mieszkańcom Jeleniej Góry za aktywny udział w wyborach samorządowych, a nade wszystko tym, którzy oddali na mnie głos nie tylko w wyborach na Prezydenta, ale i w wyborach radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Kampania wyborcza miała różne oblicza. Dla mnie jednak zawsze liczą i liczyć się będą realne programy, możliwości działania i wartości, a nie obietnice bez pokrycia.

ŚLUBOWANIE RADNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W dniu 1 grudnia podczas I sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kadencji 2014-2018 złożyłem ślubowanie radnego. Pragnę zadeklarować, że jako Radny Sejmiku jestem gotów do współdziałania z każdym, komu leży na sercu sukces Jeleniej Góry i regionu jeleniogórskiego.

Written by