PODZIĘKOWANIA DLA JELENIOGÓRZAN

Opublikował:

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Jeleniej Góry za uczestnictwo w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada, a szczególnie tym, którzy oddali na mnie głos. Wyniki wskazują, iż rozstrzygnięcie o tym, kto w latach 2014-2018 będzie Prezydentem Jeleniej Góry nastąpi w II turze wyborów.

Zapraszam wszystkich Jeleniogórzan do udziału w wyborach w dniu 30 listopada i proszę o poparcie mojej osoby.

Written by