DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ

Opublikował:

Podczas obrad LI sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznaliśmy dotacje o łącznej wartości przekraczającej 7,2 mln złotych dla 45 gmin na realizację przedsięwzięć w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014 roku. Dotacje otrzymały m.in. gmina wiejska Bolesławiec na budowę boiska sportowego i placu zabaw we wsi Nowe Jaroszowice, gminy Bolków i Gromadka na przebudowę nawierzchni dróg, Miasto Kamienna Góra na poprawę bazy edukacyjnej miejskiego przedszkola i żłobka, Kowary na remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, gmina Lubawka na modernizację z rozbudową bazy Zespołu Szkół Publicznych, gmina Lwówek na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Płóczki Górne, gmina Nowogrodziec na przebudowę pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej,  gmina Świerzawa na rewitalizację zdegradowanego centrum miasta, gmina Wleń na remont Ratusza oraz gmina Platerówka na termomodernizację wiejskiej świetlicy we Włosieniu. Dzięki tym dotacjom poprawią się warunki funkcjonowania wielu instytucji oraz stan infrastrukturalnego zagospodarowania 😉

Written by