ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Opublikował:

Podczas XLIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostałem jednomyślnie wybrany przewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji.

Ponadto przyjęliśmy „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016” obejmujący 24 przedsięwzięcia inwestycyjne.

Decyzją radnych gminom przekazano też 1,5 mln zł dotacji na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim w 2014 roku”. Dzięki temu wsparciu 22 dolnośląskie gminy będą mogły kupić samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wyposażenie techniczne dla OSP. Pomoc trafi m.in. do Janowic Wielkich, Siedlęcina, Marciszowa i Raciborowic.

Written by