Podczas XLIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostałem jednomyślnie wybrany przewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. Ponadto przyjęliśmy „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016” obejmujący 24 przedsięwzięcia inwestycyjne. Decyzją radnych gminom przekazano też 1,5 mln zł dotacji na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w województwie...
Więcej...