ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU SPORTU SZKOLNEGO

Opublikował:

Sejmik - odznaka sportNa posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 roku Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, której jestem członkiem, odebrała przyznaną przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”. To między innymi dzięki aktywnemu wsparciu radnych Komisji Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk realizował i realizuje takie programy jak „Trener Osiedlowy”, „Trener Gminny” czy „Animator Orlik 2012”. Ponadto prowadzony wcześniej jedynie na Dolnym Śląsku program „Sprawny Dolnoślązaczek” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w 2014 roku pod nazwą „Mały Mistrz” zaplanowany jest do wdrożenia jako ogólnopolski program sportu powszechnego. sejmik - sport 2013

Written by