STOP „JANOSIKOWEMU”

Opublikował:

Na XLIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jednomyślnie podjęliśmy uchwałę w sprawie protestu przeciwko zmniejszeniu rządowej subwencji regionalnej dla Dolnego Śląska o 66 mln zł. Dolny Śląsk jednocześnie musi wpłacić do budżetu państwa aż 268 mln zł „janosikowego”. Stanowisko radnych Sejmiku zostanie przekazane Prezydentowi RP, Premierowi, członkom Rady Ministrów, Senatorom i Posłom RP.

Written by