„SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK”

Opublikował:

sejmik - sprawny dln - 2013W dniu 7 maja 2013 roku w Świdnicy jako członek Komisji Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uczestniczyłem w konferencji metodyczno-szkoleniowej programu „Sprawny Dolnoślązaczek”. Komisja omówiła  współpracę jednostek samorządu terytorialnego ze Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie realizacji imprez organizowanych przez Związek, a także programów „Animator Moje Boisko-Orlik 2012”, „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” oraz „Trener Gminny”.

Written by