STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PRZYJĘTA

Opublikował:

Podczas XXXII sesji Sejmiku większością głosów – po wielomiesięcznych konsultacjach i zgłoszeniu wielu poprawek – przyjęliśmy projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Wśród projektowanych przedsięwzięć jest m.in. zgłoszony przeze mnie projekt budowy dwujezdniowego łącznika Jeleniej Góry z drogą ekspresową S3. To połączenie niezbędne dla poprawy dostępności komunikacyjnej Jeleniej Góry i całej Kotliny Jeleniogórskiej 🙂

Written by