PRACE NAD STRATEGIĄ DOLNEGO ŚLĄSKA ROZPOCZĘTE

Opublikował:

Na XXV Sesji Sejmiku przedstawiono zarys projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Celem pragmatycznym Strategii jest przygotowanie regionu do funkcjonowania w nowym okresie unijnego programowania. To dopiero początek prac nad tym ważnym strategicznym dokumentem. Szczególnie istotne są nie tylko cele, ale przede wszystkim projektowane działania i możliwości ich finansowania.

Written by