SPRZECIW WOBEC PODATKU OD KOPALIN

Opublikował:

Na Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wyraziliśmy sprzeciw wobec zapowiadanego przez Ministra Finansów Jacka Rostowskiego wprowadzenia podatku od kopalin i jego ewentualnego wpływu na wysokość podatku CIT i tym samym na stronę dochodową budżetu naszego województwa. Stosowna uchwała Sejmiku została doręczona do Prezydenta RP, Premiera RP, wszystkim ministrom w rządzie oraz wszystkim posłom i senatorom.

Written by