SILESIA DLA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JELENIEJ GÓRY

Opublikował:

sesja SWD - 09-2011Podczas XIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęliśmy uchwałę o przyznaniu Dolnośląskiej Nagrody Kulturalną SILESIA m.in. Towarzystwu Przyjaciół Jeleniej Góry. Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznawana jest dla uhonorowania wkładu w rozwój kultury Dolnego Śląska, promocję regionu w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczyniania się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

Written by