ZA PRAWEM NAUCZANIA POLSKIEGO JĘZYKA W LITEWSKICH SZKOŁACH

Opublikował:

sesja SWD - 2011Podczas X Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wyraziłem poparcie dla uchwały  w sprawie podjęcia rezolucji w sprawie nauczania w języku polskim w szkołach w Republice Litewskiej. W myśl podjętej uchwały Sejmik Województwa Dolnośląskiego popiera podejmowanie kolejnych działań Rządu RP prowadzących do przywrócenia Polakom – obywatelom litewskim – prawa do nauczania w języku polskim w szkołach, analogicznie do prawa Litwinów w Polsce.

 

Written by