SPRZECIW WOBEC KONSOLIDACJI SZPITALI

Opublikował:

SESJA SWD - szpitalPodczas VIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wyraziłem sprzeciw wobec uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Na mocy tej uchwały utworzono „Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej” jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego funkcję organu tworzącego pełnić będzie Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W uzasadnieniu tej uchwały nie przedstawiono jednak programu dalszego rozwoju, a w tym działań w zakresie oddłużenia tej niezwykle ważnej nie tylko dla Jeleniej Góry placówki leczniczej.

Written by