Podczas VIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wyraziłem sprzeciw wobec uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Na mocy tej uchwały utworzono „Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej” jako samodzielny publiczny zakład opieki...
Więcej...