ŚLUBOWANIE RADNEGO SEJMIKU

Opublikował:

SWD - ślubowaniePodczas II Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego złożyłem uroczyste ślubowanie jako radny wojewódzki i przystąpiłem do Klubu Radnych Obywatelskiego Dolnego Śląska. Jednocześnie powierzono mi funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Written by