O rozwoju Cieplic

Opublikował:

Prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski  spotkał się ze Stowarzyszeniem Miłośników Cieplic w Hotelu Caspar na Placu Piastowskim. W spotkaniu wziął udział również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak. Ciepliczanie przepytywali przedstawicieli władz miasta i województwa na temat możliwości rozwoju Cieplic. Największą ciekawość budzą inwestycje realizowane w ramach dofinansowania ze środków europejskich oraz wybory do Rady dzielnicy Cieplice.

Projekty złożone przez Miasto Jelenia Góra do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013, dotyczące Cieplic, które zakwalifikowano do dofinansowania to „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”, „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I” oraz „Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra”.

Inwestycje te mają na celu podwyższenie atrakcyjności Cieplic dla turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców i podwyższenie bezpieczeństwa w mieście. Wzbogaci się baza kulturalna Cieplic. Pobudzony zostanie również rozwój usług oraz dziedzin gospodarki połączonych z kulturą, turystyką i działalnością uzdrowiskową.

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego rozbudowie i modernizacji poddany zostanie zabytkowy XIX wieczny Teatr Zdrojowy. Wkład Miasta Jelenia Góra do tej inwestycji wyniesie ponad 4 000 000 PLN. Prace renowacyjne zostały już rozpoczęte.

Inwestycją najbardziej oczekiwaną są Termy Cieplickie Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej. Pozwolenie na budowę tego obiektu zostanie wydane w ciągu najbliższych tygodni, wtedy projekt zostanie złożony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Promocja Uzdrowiska Cieplice wpisana jest w projekt „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”. Dziesięć gmin uzdrowiskowych (Miasto Kudowa Zdrój, Miasto Świeradów Zdrój, Miasto Polanica Zdrój, Miasto i Gmina Lądek Zdrój, Miastem i Gminą Niemcza, Miasto Duszniki Zdrój, Miasto Szczawno Zdrój, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Miasto Jedlina Zdrój i Miasto Jelenia Góra) podpisało porozumienie, którego celem jest wspólna kampania promocyjna na rynku krajowym i międzynarodowym turystyki uzdrowiskowej. Liderem projektu jest Jelenia Góra. Planuje się złożenie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w styczniu 2010 roku.

Planowane łączne nakłady inwestycyjne na realizację zadań w obszarze Cieplic to 101 041 200 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 54 461 300 zł.

Kwestią podnoszoną przez członków Stowarzyszenia Miłośników Cieplic były wybory do Rady Cieplic. Wstępnie ustalono, że możliwe byłoby ich przeprowadzenie razem z wyborami samorządowymi, jesienią 2010 roku. Ciepliczanie wskazywali na brak miejsc pracy w ich dzielnicy. W tej sprawie Prezydent i Wicemarszałek byli zgodni, że inwestycje przyniosą ze sobą wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry, a mieszkańcy Cieplic znajdą zatrudnienie w dziedzinach turystyki, kultury i usług.

 

UM JG

Written by